KFS 2016

KFS 2016 czyli innymi słowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przyszły rok zapowiada się wyjątkowo obiecująco pod tym względem. Rząd zapowiedział bowiem, że w przyszłym roku każdy, bez względu na wiek będą mogli podnosić swoje kwalifikacje. Do tej pory osoba zainteresowana musiała mieć pond 45 lat. A czym w ogóle jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Stanowi on część Funduszu Pracy, która zostaje przeznaczona na dofinansowania z tytułu kształcenia pracowników oraz pracodawców. Szkolenie to może zostać podjęte z własnej inicjatywy oraz za zgodą pracodawcy.
KFS wprowadzony zostało w 2014 roku i dał możliwość wielu pracownikom podnieść swoje kwalifikacje. Powstał jako odpowiedź na bezustannie zmieniający się rynek oraz brak uniwersytetu, który dawałaby umiejętności na całe życie. Nowa ustawa wchodząca w życie w 2016 roku to szansa dla tych, którzy chcą się rozwinąć a mają mniej niż 45 lat. Ustawodawca podkreśla, że będzie to również szansa dla młodych. Prawdopodobnie z pieniędzy dostępnych w KFS w pierwszej kolejności będą mogli skorzystać pracodawcy, którzy zatrudnią osoby do 30 roku życia.

Chodzi przede wszystkim o zatrudnienie w ramach akcji „pierwsza praca”. Wnioski o dofinansowanie z KFS należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie aktywności można wykazać w ramach otrzymania dofinansowania? Przede wszystkim kursy oraz studia podyplomowe, które zostaną zrealizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Można podjąć egzaminy, które pozwolą na uzyskanie dyplomu, który potwierdzi nabycie umiejętności oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. W ramach finansowania możemy także wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne, które wymagane są do podjęcia kształcenia lub też pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia. KFS to także szansa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które może nastąpić w rezultacie podjętego kształcenia. Jak widać możliwości związanych z wykorzystaniem KFS jest naprawdę dużo.